dijous, 5 de novembre de 2015

Te atreves a soñarResumeix en una frase el que aquest vídeo vol transmetre

2. Quin és la finalitat del vídeo?
3. Somiar és bo o dolent?
4. Para’t a pensar en el que t’agrada i no del present i el que no t’ha agradat
del passat? I que no vols que passi en el futur
5. Somiar despert és una pèrdua de temps?
6. Que vol dir “Tot depèn del que tu creguis”?
7. Què vol dir trobar-se a la zona de confort?
8. I la zona que permet experimentar, aprendre, observar, comparar.... quina és?
Posa exemples
9. I la zona de pànic és la mateixa que la màgica?
10. Què es pot fer quan tens por al que diran, a l’equivocar-te, al ridícul?
11. Què podem fer per que els somnis es facin realitat?