dijous, 18 d’octubre de 2012

Competivitat: guanyar o perdre

1.- Dos voluntaris. Un té el puny tancat; l'altre ha d'aconseguir que obri el puny. Com el fas obrir?

2.- Un persona es col·loca a fora d'un cercle i ha d'intentar entrar o bé es col·loca dins d'un cercle i ha d'intentar entrar.

Tendim al plantejament simètric. La violència té com a resposta violència en lloc d'optar per la creativitat i la imaginació.